परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   राज्यातील कारागृहात शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणा-या बंद्यांना शिक्षेत विशेष् माफीबाबत New 16/05/2018 पी डी फ 1902 DownLoadराज्यातील कारागृहात शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणा-या बंद्यांना शिक्षेत विशेष् माफीबाबत डाऊनलोड
2   महिला तक्रार निवारण समिती बाबतचे परिपत्रक New 15/05/2018 पी डी फ 345 DownLoadमहिला तक्रार निवारण समिती बाबतचे परिपत्रक डाऊनलोड
3   उपहारगृह (कँटीन) विभागातील खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करणेबाबत. 14/05/2018 पी डी फ 510 DownLoadउपहारगृह (कँटीन) विभागातील खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करणेबाबत. डाऊनलोड
4   विविध संवर्गातील रिक्त पदे माहिती 14/05/2018 पी डी फ 2967 DownLoadविविध संवर्गातील रिक्त पदे माहिती डाऊनलोड
5   बंदी संचित व अभिवचन रजा -अधिसूचना 19/04/2018 पी डी फ 686 DownLoadबंदी संचित व अभिवचन रजा -अधिसूचना डाऊनलोड
6   राज्यमाफीबाबत परीपत्रक 13/03/2018 पी डी फ 4923 DownLoadराज्यमाफीबाबत परीपत्रक डाऊनलोड
7   Circular - Medical Bill 16/12/2017 पी डी फ 570 DownLoadCircular - Medical Bill डाऊनलोड
8   Circular for Banning order - Industry Section 11/12/2017 पी डी फ 401 DownLoadCircular for Banning order - Industry Section डाऊनलोड
9   Human Rights Guidelines 31/10/2017 पी डी फ 32432 DownLoadHuman Rights Guidelines डाऊनलोड
10   Circular regarding CrPC 436 (A) 31/10/2017 पी डी फ 2134 DownLoadCircular regarding CrPC 436 (A) डाऊनलोड
123456789